EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_02.10.2019

Ανάρτηση: 11/09/2019

95858 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 182150/2019 _ Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προληπτικού συστήματος έλεγχου της Legionella στα συστήματα νερού ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης

Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2019
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προληπτικού συστήματος έλεγχου της Legionella στα συστήματα νερού ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κουτσουμανή Κωνσταντίνο καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 27/12/2020 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
 

Σχετικά Έγγραφα

Προσκληση (Αρ.Πρωτ. 182150/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 02.10.2019

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης