EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (31/01/2019)

Ανάρτηση: 10/01/2019

95692 _ αρ.πρωτ.προσκλ.. 4148/2019 _ «Αέναο Τροφοδοτικό ΙοΤ»

Προθεσμία Υποβολής: 25/01/2019
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αέναο Τροφοδοτικό ΙοΤ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Στυλιανό Σίσκο, καθηγητή του τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 16/04/2021 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). 
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ.4148/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής

Αίτηση Υποβολής

Αποτελέσματα Αξιολόγησης(31/01/2019)

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων