EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος/Απόφαση Αποδοχής(06/03/2019)

Ανάρτηση: 10/01/2019

97412 _ αρ.πρωτ.πρσοκλ. 3472/2019 _ «ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Προθεσμία Υποβολής: 25/01/2019
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Τολίδη Κοσμά, καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι έως τις 15/07/2019 το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.280,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 3472/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής

Αίτηση Υποβολής

Αποτελέσματα Αξιολόγησης(06/03/2019)

Αποτελέσματα Αξιολόγησης(06/03/2019)