EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (31/08/2018)

Ανάρτηση: 12/07/2018

93440 _ αρ.πρωτ.προσκλ._88335/2018_«Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά»

Προθεσμία Υποβολής: 27/07/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γρηγόρη Παπαγιάννη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο/α με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις  31/7/2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 18.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 88335/2018)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης(31/08/2018)

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων