EL | EN

Προκήρυξη Τακτικού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες

Ανάρτηση: 09/04/2021

96158 (86300/2021) - Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: Τμήμα 1: Εργαστηριακά είδη(13.900,00€) Τμήμα 2 : Αντιδραστήρια και αντισώματα για την απομόνωση και ανάλυση έκφρασης πρωτεϊνών (western blotting, ανοσοϊστοχημεία) (18.000,00€) Τμήμα 3 : Αντιδραστήρια αναλυτικών δοκιμασιών σε βιολογικά συστήματα in vitro(12.000,00 €) (Συνολικός προϋπολογισμός 43.900€)

Προθεσμία Υποβολής: 23/04/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Καινοτόμοι Νανο-Υπερπαραμαγνητικοί Πλοοδηγητές (ΝΥ2Πς) Ριβονουκλεοπρωτεϊνών για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού» με κωδικό έργου 96158 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χατζηδούκα Χρήστο, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκηρύσσει για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, Τακτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: Τμήμα 1: «Εργαστηριακά είδη» (13.900,00€) Τμήμα 2 : «Αντιδραστήρια και αντισώματα για την απομόνωση και ανάλυση έκφρασης πρωτεϊνών (western blotting, ανοσοϊστοχημεία)»(18.000,00€) Τμήμα 3 : «Αντιδραστήρια αναλυτικών δοκιμασιών σε βιολογικά συστήματα in vitro» (12.000,00€).  Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των  43.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.403,19€, ΦΠΑ: 8.496,81€).

 

 

Σχετικά Έγγραφα

Τεύχος διακήρυξης

Τεύχος διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ