EL | EN

Προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες

Ανάρτηση: 10/12/2020

52020 (262880/2020), Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από Νόμιμους Ελεγκτές σε ερευνητικά έργα του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία, του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και σε συναφή προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ-ΑΠΘ, (165.000€)

 

Προθεσμία Υποβολής: 05/01/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ προκηρύσσει ανοικτό (Τακτικό) διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την: Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από Νόμιμους Ελεγκτές σε ερευνητικά έργα του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία, του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και σε συναφή προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ-ΑΠΘ.

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Τριάντα Τριών Χιλιάδων Εξήντα Τεσσάρων Ευρώ και Πενήντα Δύο Λεπτών (133.064,52€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Εκατόν Εξήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (165.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Σχετικά Έγγραφα

Προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες

Προκήρυξη

Περίληψη Τακτικού Διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες

Περίληψη

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς