EL | EN

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ανάρτηση: 26/08/2020

95843 (171830/2020), «Διάγνωση των συνθηκών και των αναγκών της αγοράς για το κρέας μηρυκαστικών και τα προϊόντα του, έρευνα αγοράς καταναλωτή καθώς και η διαχείριση του σφάγιου για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων κατάρτιση marketing plan & Κατάρτιση χρηματοοικονομικών προβλέψεων σχετικά με τα καινοτόμα προϊόντα που θα αναπτυχθούν, κοστολόγηση και εκτίμηση των προσδοκώμενων πωλήσεων. Αποτύπωση των στοιχείων λειτουργίας της επιχείρησης με πίνακες ισόρροπης απόδοσης με Πιλότους, Οδηγούς και Δείκτες»

Προθεσμία Υποβολής: 10/09/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής),  με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την εκπόνηση «Mελέτης σκοπιμότητας I: Διάγνωση των συνθηκών και των αναγκών της αγοράς για το κρέας μηρυκαστικών και τα προϊόντα του, έρευνα αγοράς καταναλωτή καθώς και η διαχείριση του σφάγιου για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων κατάρτιση marketing plan & Mελέτης σκοπιμότητας IΙ:  Κατάρτιση χρηματοοικονομικών προβλέψεων σχετικά με τα καινοτόμα προϊόντα που θα αναπτυχθούν, κοστολόγηση και εκτίμηση των προσδοκώμενων πωλήσεων. Αποτύπωση των στοιχείων λειτουργίας της επιχείρησης με πίνακες ισόρροπης απόδοσης με Πιλότους, Οδηγούς και Δείκτες», προϋπολογισμού 30.645,16€ πλέον ΦΠΑ 24%,  ύψους 7.354,84€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 38.000€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κρέατος» με κωδικό έργου 98534 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Αρσένο, καθηγητή του τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σχετικά Έγγραφα

Επαναπροκήρυξη

Επαναπροκήρυξη

Περίληψη Επαναπροκήρυξης

Περίληψη Επαναπροκήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ