EL | EN

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ανάρτηση: 24/07/2020

84057 (156164/2020), Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Συνολικός Προϋπολογισμός (15.750€)

Προθεσμία Υποβολής: 03/08/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής),  με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια «εργαστηριακών αναλωσίμων : Τμήμα Α.  Αντιδραστήρια πολυπλεκτικής PCR για την ανίχνευση παθογόνων του κατώτερου αναπνευστικού και του νευρικού συστήματος, συνολικής αξίας 10.650 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 6% ΦΠΑ), Τμήμα Β. Αντιδραστήρια για την ανίχνευση των ιών του απλού έρπητα τύπου 1 και 2, του κυτταρομεγαλοϊού, και του ιού Eppstein Barr, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα αντιδραστήρια για το master mix, για 96 αντιδράσεις για τον κάθε ιό, συνολικής αξίας  2.410 € (συμπεριλαμβανομένου 6% ΦΠΑ), Τμήμα Γ. Αντιδραστήρια real-time PCR για την ανίχνευση λεπτόσπειρας (για 96 εξετάσεις) και εντεροϊού (για 100 εξετάσεις), συνολικού κόστους 2.410 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 6% ΦΠΑ), Τμήμα Δ. Αντιδραστήρια ανοσοενζυματικής μεθόδου ELISA  για την ανίχνευση ολικών αντισωμάτων IgG+IgM έναντι της Leishmania infantum, για 192 τεστ, συνολικής αξίας 280 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 6% ΦΠΑ)», προϋπολογισμού 14.858,49€ πλέον ΦΠΑ 24%,  ύψους 891,51€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 15.750€.

Σχετικά Έγγραφα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη

Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Περίληψη

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις