EL | EN

Προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες

Ανάρτηση: 26/06/2019

95734_95732 (135637/2019) - Προμήθεια Αναλωσίμων (123.507,56€)

Προθεσμία Υποβολής: 22/07/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στo πλαίσιο του έργου «Εξερεύνηση της Βιοποικιλότητας για τη Διαχείριση και την Αειφόρο Εκμετάλλευση των Ελληνικών Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών Υψηλής Απόδοσης σε Ενεργά Μόρια», το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ -Δημιουργώ –Καινοτομώ», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνους των επιμέρους υποέργων τον κο Κανελλή Άγγελο, καθηγητή του τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ και κο Χατζηλαζάρου Στέφανο, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, προκηρύσσει για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, Τακτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την: Προμήθεια Αναλωσίμων: ΤΜΗΜΑ 1: «Κιτ και αναλώσιμα για απομόνωση γενετικού υλικού, καθαρισμό προϊόντων PCR και αντιδράσεις Real-Time PCR » (22.890,00€) ΤΜΗΜΑ 2 : «Αντιδραστήρια επεξεργασίας γενετικού υλικού, καθαρισμού πρωτεϊνών και Western Blotting, κιτ κλωνοποίησης και αναλώσιμα για ανάπτυξη καλλιεργειών ζύμης» (13.820,00€)ΤΜΗΜΑ 3: «Ένζυμα και αναλώσιμα για χρήση σε διάφορες τεχνικές μοριακής βιολογίας και απομόνωση RNA από φυτικό ιστό » (44.687,88€) ΤΜΗΜΑ 4: «Πλαστικά αναλώσιμα και γάντια» (6.590,00€) ΤΜΗΜΑ 5: «Στήλες για HPLC και υλικά παρασκευής δειγμάτων για HPLC» (4.861,00€) ΤΜΗΜΑ 6: «Στήλες χρωματογραφίας για GC-MS» (2.900,00€) ΤΜΗΜΑ 7: «Γυάλινα εργαστηριακά είδη»  (1.924,00€) ΤΜΗΜΑ 8: «Πρότυπες ενώσεις – φυσικά προϊόντα» (2.500,00€) ΤΜΗΜΑ 9: «Χρωματογραφικά υλικά» (3.555,00€) ΤΜΗΜΑ 10: «Δευτεριωμένοι διαλύτες» (4.600,00€) ΤΜΗΜΑ 11: «Διαλύτες» (9.800,00€) ΤΜΗΜΑ 12: «Λιπάσματα και τύρφη» 1.692,11€ πλέον ΦΠΑ 13% (1.912,08€) και 2.796,45€ πλέον ΦΠΑ 24% (3.467,60€)

Σχετικά Έγγραφα

Διακήρυξη

Διακήρυξη

Περίληψη προκήρυξης

Περίληψη προκήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

Παράταση διαγωνισμού

Παράταση διαγωνισμού