EL | EN

Μέσα εφαρμογής

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των όρων κάθε σύμβασης ανάληψης / ανάθεσης ερευνητικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των εγγράφων γνωστοποίησης των εφευρέσεων προς το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός), την αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους για εμπορική εκμετάλλευση και τη διαπραγμάτευση με τρίτα μέρη για θέματα παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης.

Οι εφευρέτες πρέπει να καταθέτουν έγκαιρα και με ίδια πρωτοβουλία στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ειδικό Έντυπο Γνωστοποίησης Εφεύρεσης για κάθε εφεύρεση, που μπορεί να οδηγήσει σε Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και έγινε στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ή με χρήση υποδομών που ανήκουν ή προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός). Το ίδιο έντυπο χρησιμοποιείται και για ανακαλύψεις /εφευρέσεις/ ερευνητικά αποτελέσματα που καλύπτονται από δικαιώματα δημιουργού (copyright). Στο έντυπο αυτό αναφέρονται οι δημιουργοί, το αντικείμενο της ανακάλυψης /εφεύρεσης/ ερευνητικού αποτελέσματος, οι συνθήκες κατά τις οποίες προέκυψε και γεγονότα που σχετίζονται με μελλοντικά βήματα ή ενέργειες.

Σχετικά με τη γνωστοποίηση κάθε εφεύρεσης διευκρινίζονται τα εξής:

  • Η εφεύρεση πρέπει να γνωστοποιείται στο Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός). Η αρμόδια υπηρεσία είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
  • Ως χρήση υποδομών που ανήκουν ή προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) ορίζεται η χρήση ειδικών εγκαταστάσεων και μέσων, υλικού και προμηθειών που είναι διαθέσιμα από το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός).
  • Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική όλων των Γραφείων Ευρεσιτεχνιών στον κόσμο, οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση κάθε εφεύρεσης, πριν κατατεθεί η σχετική αίτηση για απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αναιρεί κάθε δικαίωμα κατοχύρωσης. Εξαιρείται η περίπτωση που η δημόσια ανακοίνωση γίνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, πριν την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης.