EL | EN

Λίστα Συνεδρίων

 • 3ος Διεθνής διαγωνισμός σύνθεσης ηλεκτροακουστικής μουσικής IANNIS XENAKIS

  Συνδρομή για τη συμμετοχή στον 3ο Διεθνή διαγωνισμό IANNIS XENAKIS που διοργανώνει το Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής του ΑΠΘ. ΟΔΗΓΙΕΣ: Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, παρακαλούμε, στείλτε το υλικό για τον διαγωνισμό στο xenakis@auth.gr Θα λάβετε ένα email όταν η συμμετοχή σας παραληφθεί Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο www.xenakis.web.auth.gr

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 01/03/2020 - 30/09/2021.
  Έναρξη εγγραφών 01/03/2018

  Λεπτομέρειες

 • 3rd International Electroacoustic Composition Competition IANNIS XENAKIS

  Submission Fee for participation to the 3rd International Electroacoustic Composition Competition IANNIS XENAKIS organized by Contemporary Music Lab at Aristotle University of Thessaloniki INSTRUCTIONS : Once your payment is completed, please send all the requested material to xenakis@auth.gr You will receive a confirmation email once your submission has been received. More information about the competition at www.xenakis.web.auth.gr

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 01/03/2020 - 30/09/2021.
  Έναρξη εγγραφών 01/03/2018

  Λεπτομέρειες

 • XXV Biennial Symposium on Measurement Techniques in Turbomachinery

  XXV Biennial Symposium on Measurement Techniques in Turbomachinery, Santorini 2020

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 10/03/2021 - 31/12/2021.
  Έναρξη εγγραφών 10/03/2021

  Λεπτομέρειες

 • 46th International Byron Conference. "Byron: Wars and Words"

  The 2021 Conference of the International Association of Byron Societies (IABS) will be organised by the School of English of Aristotle University and conducted online. The aim of the conference is to look at how war in all its meanings, symbolisms, and manifestations influenced Byron’s words and worlds, and shaped his poetic and political sensibility.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 28/06/2021 - 03/07/2021.
  Έναρξη εγγραφών 04/05/2021
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 10/06/2021

  Λεπτομέρειες

 • 15ο Διεθνές Θερινό Σχολείο στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες, Οργανικά Ηλεκτρονικά & Νανοϊατρική - ISSON21

  The ISSON Summer Schools will give the opportunity to young researchers and early-career scientists and engineers to participate in a series of lectures on the emerging fields of Nanosciences & Nanotechnologies.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 03/07/2021 - 10/07/2021.
  Έναρξη εγγραφών 22/03/2021
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 24/05/2021

  Λεπτομέρειες

 • 14ο Διεθνές Συμπόσιο στα Εύκαμπτα Οργανικά Ηλεκτρονικά - ISFOE21

  ISFOE is the biggest scientific & technology event in Flexible Organic & Printed Electronics (OEs), that promotes the Research, Technology and Innovation in OE nanomaterials, Manufacturing Processes, Devices and Applications and Solutions.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 05/07/2021 - 08/07/2021.
  Έναρξη εγγραφών 22/03/2021
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 24/05/2021

  Λεπτομέρειες

 • 10o Διεθνές συνέδριο στις σύγχρονες τεχνολογίες κυκλωμάτων και συστημάτων (MOCAST 2021)

  Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην επιστημονική περιοχή της τεχνολογίας των κυκλωμάτων και συστημάτων για ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνίες ώστε να φέρει σε επαφή κορυφαίους ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς επιστήμονες και ερευνητές να ανταλλάξουν και να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με όλες τις πτυχές των Σύγχρονων Κυκλωμάτων και Συστημάτων στο χώρο των Ηλεκτρονικών και των Τηλεπικοινωνιών. Παρέχει επίσης ένα φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών, τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και την παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών στους τομείς της μοντελοποίησης, του σχεδιασμού, της προσομοίωσης, της σύνθεσης και τις εφαρμογές των Κυκλωμάτων και Συστημάτων.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 05/07/2021 - 07/07/2021.
  Έναρξη εγγραφών 01/03/2021
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 15/05/2021

  Λεπτομέρειες

 • 9th EDiLiC International Congress 2021

  Pluralistic approaches, plurilingual competences, language appropriations: the learner at the center of educational realities

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 06/07/2021 - 09/07/2021.
  Έναρξη εγγραφών 10/06/2021
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 30/06/2021

  Λεπτομέρειες

 • 18ο Διεθνές Συνέδριο στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες - NN21

  NN Conference is a world-class International event in Nanosciences and Nanotechnologies (N&N) that focuses on the latest advances on N&N and promotes profound scientific discussions between scientists, researchers from different disciplines and market leaders. Front-line experts from multidisciplinary research and application areas are encouraged to join this conference, to discuss the benefits of N&N in their R&D efforts, to advance the networking and collaborating between different academia, research and industry players in the field and to stimulate the exchange of educational concepts.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 06/07/2021 - 09/07/2021.
  Έναρξη εγγραφών 22/03/2021
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 24/05/2021

  Λεπτομέρειες

 • Τεχνικές και εργαλεία για τον καθορισμό ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πηγαίων και υπόγειων υδάτων

  Το υπόγειο νερό αποτελεί θεμελιώδη φυσικό πόρο για την εξασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης. Αποτελεί την κύρια πηγή τροφοδοσίας για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών σε μεγάλο τμήμα της Ελληνικής επικράτειας, ενώ παράλληλα καλύπτονται τόσο αρδευτικές, όσο και βιομηχανικές ανάγκες. Η προστασία της ποιότητας του υπόγειου νερού, αποτελεί προτεραιότητα και υψίστης σημασίας για την εξασφάλιση της βιώσιμης τροφοδοσίας σε υδρευτικό νερό. Η πρόληψη της ρύπανσης του υπόγειου νερού αποτελεί το καλύτερο μέτρο για την προστασία του. Οι ζώνες προστασίας των υδρογεωτρήσεων και των πηγών αποτελούν βασικό εργαλείο για την πρόληψη από τη ρύπανση των αποθεμάτων του υπόγειου νερού. Ο καθορισμός των ζωνών προστασίας απαιτεί τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών με την αξιοποίηση πλήθους δεδομένων. Η ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των ζωνών προστασίας αποτέλεσε και την αφορμή για την διοργάνωση σεμιναριακής ημερίδας με σκοπό να αναδείξει τη σημασία του καθορισμού ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας του υπόγειου νερού (πηγάδια, γεωτρήσεις και πηγές). Ο καθορισμός ζωνών προστασίας είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις θα είναι απαραίτητη η αλλαγή χρήσεων γης εντός των ζωνών προστασίας των υδρογεωτρήσεων και των πηγών. Συνεπώς, για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας πρέπει να εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνικές και αξιόπιστα εργαλεία.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 08/07/2021 - 09/07/2021.
  Έναρξη εγγραφών 01/12/2019
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 31/05/2021

  Λεπτομέρειες

 • Eighth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2021)

  Διεθνές συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα και έκδοση ειδικών τευχών σε επιστημονικά περιοδικά

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 20/07/2021 - 24/07/2021.
  Έναρξη εγγραφών 20/03/2021
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 15/05/2021

  Λεπτομέρειες

 • Διεθνές συνέδριο για τη χρήση προϊόντων καύσης άνθρακα (EUROCOALASH 2021)

  Το διεθνές συνέδριο EUROCOALASH ασχολείται με την προώθηση της χρήσης προϊόντων καύσης άνθρακα (CCP) στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, εστιάζοντας σε θέματα όπως: - Διαθεσιμότητα και Διεθνές Εμπόριο κάτω από την πρόκληση της εποχής της απολιγνιτοποίησης - Πρόοδοι σε περιβαλλοντικά και τεχνικά ωφέλιμες εφαρμογές στις κατασκευές - Συνεργασία με άλλες προσθήκες και τέφρες - Αξιοποίηση μετά από επεξεργασία - Ανάπτυξη κανονισμών

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 02/11/2021 - 04/11/2021.
  Έναρξη εγγραφών 01/03/2021
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 15/09/2021

  Λεπτομέρειες