EL | EN

Λίστα Συνεδρίων

 • 6ο Ευρωπαϊκό συνέδριο του Ερευνητικού Δικτύου για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων - Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και ο ρόλος τους στην ενδυνάμωση εκπαιδευόμενων με διαφορετικό εθνο-πολιτισμικό υπόβαθρο

  Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο της ESREA για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων (ReNAdET) στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε ερευνητές, μελετητές και εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, σχετικά με το ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ευρώπη. Το φετινό συνέδριο εστιάζει στην εθνο-πολιτισμική ποικιλομορφία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η κατανόηση της εθνο-πολιτισμικής ποικιλομορφίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αφενός αφορά στη μεταφορά διαφορετικών μαθησιακών προσεγγίσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων, αφετέρου συμβάλλει στη γεφύρωση των διαφορών και στην υπέρβαση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων έναντι ορισμένων μορφών πολιτισμικής έκφρασης (π.χ. γλώσσα, θρησκεία, έμφυλος ή/και σεξουαλικός προσανατολισμός, κλπ). Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί ένας περιορισμένος αριθμός μελετών και ερευνών (έως 40). Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επιλέξουν – χωρίς να περιορίζονται – μία από τις ακόλουθες θεματικές: 1. Εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι εργάζονται σε διαφορετικά εθνο-πολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 2. Ανάπτυξη της επαγγελματικής, κοινωνικής ταυτότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων και των διαπολιτισμικών ικανοτήτων τους. 3. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών ενηλίκων. 4. Έρευνα σε διαφορετικά εθνο-πολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (τυπικά, μη τυπικά, εργασιακοί χώροι). 5. Πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες επηρεάζουν το ρόλο, τις ικανότητες και τις δραστηριότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων στην υποστήριξη της μάθησης σε διαφορετικά εθνο-πολιτισμικά εκπαιδευτικά και μαθησιακά περιβάλλοντα. 6. Κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες οι οποίοι υποστηρίζουν την ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ενηλίκων εκπαιδευόμενων οι οποίοι κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό (π.χ. Ρομά, ΝΕΕΤ, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, άστεγοι). 7. Έμφυλη διαφορετικότητα και δραστηριότητες ενδυνάμωσης. 8. Εγκυροποίηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στους εκπαιδευτές ενηλίκων. Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική Για ερωτήσεις και εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε άμεσα με τον υπεύθυνο Καθ. Γιώργος Ζαρίφη στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: • gzarifis@edlit.auth.gr • esrea.renadet@yahoo.com Ιστοχώρος συνεδρίου: https://renadet.weebly.com/6th-renadet-meeting.html

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 09/05/2019 - 30/12/2019.

  Λεπτομέρειες

 • ISTA 2019 - 19th International Symposium on Toxicity Assessment

  Conference

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 25/08/2019 - 30/08/2019.
  Έναρξη εγγραφών 01/01/2019
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 15/06/2019

  Λεπτομέρειες

 • Multiboson Interactions Thessaloniki 2019

  Multiboson interactions in search for new physics beyond the standard model

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 26/08/2019 - 28/08/2019.
  Έναρξη εγγραφών 12/04/2019
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 30/06/2019

  Λεπτομέρειες

 • Summer School: Short course on Deep Learning and Computer Vision for autonomous systems

  Short course on Deep Learning and Computer Vision for autonomous systems

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 26/08/2019 - 27/08/2019.
  Έναρξη εγγραφών 10/04/2019
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 19/07/2019

  Λεπτομέρειες

 • 1st KIT-AUTH Summer School On Clean Energy and Sustainability

  This Summer School is the first of a series which is organized in the frame of the strategic cooperation between the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) and the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh). It is mainly intended for doctoral students and open to applicants from universities and other research institutions. The Summer School consists of plenary lectures on Circular Economy, Climate Change, Energy Transition and Environmental Observation as well as extended courses organized in parallel streams

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 02/09/2019 - 06/09/2019.
  Έναρξη εγγραφών 13/06/2019

  Λεπτομέρειες

 • EUSIPCO 2019 Satellite Workshop on Signal Processing Computer Vision and Deep Learning for Autonomous Systems

  During the last years we are witnessing a constantly increasing use and interest for Autonomous Systems (AS) such as UAVs, humanoid robots, cars, marine and underwater vessels, etc. This is due to their numerous applications in transport, surveillance, mapping, manufacturing, healthcare, agriculture, infrastructure inspection, cinematography etc. Successful deployment of autonomous systems involves tackling a number of interesting and challenging topics such as AS localization, planning, action and mapping, analysis of visual data coming from AS sensors for human centric or environment active perception and cognition, privacy protection technologies in AS data, 3D data (e.g. LIDAR) processing and analysis, communication issues for AS, sensor fusion, multimodal interfaces etc. These tasks can be addressed by using several methodologies from the areas of signal/image/video processing and analysis, computer vision and machine learning (including deep learning) provided that they respect several constraints and limitations inherent to AS, such as real-time operation, limited available computing resources on board the AS, need for robustness in real-life scenarios etc. The aim of this workshop is to bring together researchers, engineers and computer scientists working in the areas of signal/image/video processing and analysis, computer vision, and machine learning for AS to present and discuss recent developments and trends in this exciting area. The workshop will consist of invited talks by prominent researchers and oral presentations featuring research papers. This EUSIPCO satellite workshop is technically co-sponsored by the IEEE Signal Processing Society (SPS), endorsed by the IEEE SPS Autonomous Systems Initiative (ASI) and technically sponsored by the H2020 Project MULTIDRONE (www.multidrone.eu).

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 06/09/2019 - 06/09/2019.
  Έναρξη εγγραφών 18/06/2019

  Λεπτομέρειες

 • 10ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σκωριών (EUROSLAG2019)

  Σκοπός του συνεδρίου είναι να διαδώσει τη γνώση, τις καινοτόμες ιδέες και τα αποτελέσματα της έρευνας τεχνικών εφαρμογών που σχετίζονται με την αξιοποίηση σκωριών σιδήρου και χάλυβα, καθώς και τις περιβαλλοντικές και νομικές πλευρές της χρήσης τους. Το συνέδριο στοχεύει στο να φέρει κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην επεξεργασία, χρήση και προώθηση σκωρίας, όπως ιδιωτικές εταιρίες, δημόσιους φορείς, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, τεχνικά ιδρύματα ή οργανισμούς περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 08/10/2019 - 11/10/2019.
  Έναρξη εγγραφών 12/12/2018
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 31/05/2019

  Λεπτομέρειες

 • SBE19-Thessaloniki “Sustainability in the built environment for climate change mitigation”

  The SBE19-Thessaloniki “Sustainability in the built environment for climate change mitigation” attempts to address a large palette of issues concerning sustainability and consider their interrelation with regard to climate change. The conference is organized by the Laboratory of Building Construction and Building Physics, Department of Civil Engineering, School of Engineering Aristotle University of Thessaloniki and is part of the SBE18-20 Conference series. The conference will be held in the research Dissemination Center (KEDEA) of the Aristotle University of Thessaloniki from 23 to 25 October, 2019.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 23/10/2019 - 25/10/2019.
  Έναρξη εγγραφών 03/06/2019
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 31/07/2019

  Λεπτομέρειες