EL | EN

Ενημέρωση για τη Διαδικασία Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο ΑΠΘ

Ανάρτηση: 30/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (Άρθρα 76-93) είναι αρμόδιος για την προστασία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας του ΑΠΘ.
 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (Άρθρα 76-93) είναι αρμόδιος για την προστασία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας του ΑΠΘ.
 
Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της διαδικασίας γνωστοποίησης, προστασίας και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΑΠΘ. Στη διαδικασία αυτή συνδράμουν το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ, εν δυνάμει Επιτροπές Ειδικών Εμπειρογνωμόνων που συστήνονται για το σκοπό αυτό, καθώς και ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών που ενεργοποιείται ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των αιτημάτων της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 
Η καταγραφή της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας πραγματοποιείται συστηματικά μέσω:
α) του τυποποιημένου Εντύπου Γνωστοποίησης Ερευνητικού Αποτελέσματος (Ατ12) που υποβάλλεται από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας απευθείας στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, ή/και 
β) του τυποποιημένου εγγράφου κατά την υποβολή των παραδοτέων έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ από τις/τους Επιστημονικά Υπεύθυνες/ους (Δ9 – Υποβολή Παραδοτέων Έργου) και
Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαδικασία προστασίας και αξιοποίησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, αυτή ξεκινάει κατόπιν αιτήματος μέλους/μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
 
1. Συμπλήρωση από τις/τους εφευρέτριες/ες του προσχέδιου εντύπου Ατ.12 - Έντυπο Γνωστοποίησης Ερευνητικού Αποτελέσματος και αποστολή στο tto@rc.auth.gr.
2. Αίτηση διεξαγωγής προέρευνας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για τον προσδιορισμό της υφιστάμενης στάθμης της τεχνικής, μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΒΙ από τις/τους εφευρέτριες/ες και αποστολή των αποτελεσμάτων στο tto@rc.auth.gr.
3. Διεξαγωγή προέρευνας της υφιστάμενης στάθμης της τεχνικής από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και χαρτογράφηση του ευρύτερου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 
4. Προπαρασκευαστική συνάντηση των εφευρετριών/ών και των στελεχών του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας με εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα κατοχύρωσης Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
5. Επικαιροποίηση του Εντύπου Γνωστοποίησης Ερευνητικού Αποτελέσματος (Ατ.12) από τις/τους εφευρέτριες/ες με βάση τα παραπάνω ευρήματα και αποστολή στο tto@rc.auth.gr.
6. Υποβολή αιτήματος προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο Ειδικό Επταμελές Όργανο Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Το Επταμελές Όργανο δύναται να αποφασίσει και να προβεί στην κατάθεση αίτησης προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του τελικού Εντύπου Γνωστοποίησης Ερευνητικού Αποτελέσματος. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Επταμελούς Οργάνου, η εφεύρεση θεωρείται ελεύθερη και οι δημιουργοί μπορούν να συνεχίσουν ατομικά την κατοχύρωση και αξιοποίησή της. 
 
Τέλος, οι ενέργειες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας ξεκινούν ταυτόχρονα με τη διαδικασία προστασίας τους από την ομάδα εφευρετών σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, το χρονικό διάστημα χρηματοδότησης των δαπανών κατοχύρωσης και διατήρησης της προστασίας των τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τον ΕΛΚΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την πληρωμή του πρώτου τέλους ανανέωσης της προστασίας στη χώρα κατάθεσης της σχετικής αίτησης, εφόσον το προϊόν διανοητικής ιδιοκτησίας δεν έχει αξιοποιηθεί εμπορικά. 
 
Στην περίπτωση που η αξιοποίηση ερευνητικού αποτελέσματος μέσω Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας αποτελεί παραδοτέο στο πλαίσιο εθνικού ή ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνες/οι να ενημερώνουν σχετικά το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας κατά την έναρξη του έργου τους για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας κατοχύρωσης εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.