EL | EN

Ενημέρωση σχετικά με τις μετακινήσεις στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους

Ανάρτηση: 12/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην κατηγορία των έργων, των οποίων οι μετακινήσεις διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4336/2015, εντάσσονται πλέον, κατά την πλήρη εφαρμογή του νόμου, 
1. τα έργα Εθνικής Χρηματοδότησης Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Έργων (matching funds) 
2. όλα τα έργα  που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην κατηγορία των έργων, των οποίων οι μετακινήσεις διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4336/2015, εντάσσονται πλέον, κατά την πλήρη εφαρμογή του νόμου, 
1. τα έργα Εθνικής Χρηματοδότησης Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Έργων (matching funds) 
2. όλα τα έργα  που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ενεργούν ως οικονομικοί φορείς και συνάπτονται δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. 
 
Η μετακίνηση εντός ή εκτός έδρας στο πλαίσιο των παραπάνω έργων εγκρίνεται με απόφαση που εκδίδεται από το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο του φορέα. Για την έκδοση της απόφασης μετακίνησης απαιτείται η υποβολή αιτήματος μετακίνησης από την/τον  Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σχετικής με την προγραμματισμένη μετακίνηση. Το αίτημα μετακίνησης δύναται να κατατεθεί και από συνεργάτη και να εγκριθεί από την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο. Το αίτημα - εφόσον υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις ημέρες  πριν τη μετακίνηση - θα ελέγχεται και κατόπιν έγκρισης θα αναρτάται στη Διαύγεια. Επισημαίνεται ότι καμία μετακίνηση δε θα γίνεται αποδεκτή, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτηση της απόφασης μετακίνησης  στη Διαύγεια.
 
Παρακαλούμε, πριν από κάθε μετακίνηση που πρόκειται να πραγματοποιήσετε από 01/04/2021 και μετά, να υποβάλλετε το σχετικό αίτημα μετακίνησης μέσω web resCom.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  f_transaction@rc.auth.gr
 

Σχετικά Έγγραφα

Οδηγίες αιτήματος μετακίνησης

Οδηγίες αιτήματος μετακίνησης

Μετακίνηση σε έργο κατηγορίας Β

Μετακίνηση σε έργο κατηγορίας Β