EL | EN

Έκδοση Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας-3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητριών/ων

Ανάρτηση: 18/01/2021

Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση της Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας με τον Φορέα Υποδοχής στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (α.π. 32412/12.01.2021), χρειάζεται να υποβάλετε ηλεκτρονικά, στο Γραφείο Υποβολής προτάσεων (email: proposals@rc.auth.gr) τα ακόλουθα:

Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση της Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας με τον Φορέα Υποδοχής στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (α.π. 32412/12.01.2021), χρειάζεται να υποβάλετε ηλεκτρονικά, στο Γραφείο Υποβολής προτάσεων (email: proposals@rc.auth.gr) τα ακόλουθα:
 
1) Συνοδευτικό Πρότασης Δ0 (https://www.rc.auth.gr/TransactionDocumentType/List) συμπληρωμένο με τα στοιχεία της/του ΕΥ και της πρότασης που υποβάλετε, υπογεγραμμένο ψηφιακά. 
2) Έγγραφο έγκρισης υποβολής πρότασης – υλοποίησης έργου σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στα Σχετικά Έγγραφα της παρούσας ανακοίνωσης, υπογεγραμμένο ψηφιακά από την/τον Πρόεδρο του Τμήματος και την/τον Διευθύντρια/τη  του Τομέα στον οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο.
3) Το υπόδειγμα  (Letter of Intent of the Host Institution) συμπληρωμένο με τα απαιτούμενα σημεία στα αγγλικά, το οποίο επίσης βρίσκεται στα Σχετικά Έγγραφα της παρούσας ανακοίνωσης.
 
Μαζί με τα παραπάνω, παρακαλείσθε να αποστέλετε και την πρότασή σας μαζί με τον προϋπολογισμό ώστε να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.
 
Η έκδοση της Βεβαίωσης Συνεργασίας από το ΑΠΘ εκδίδεται σε διάστημα (2)-(3) εργάσιμων ημερών, χρονικό διάστημα αναγκαίο για τον ορθό έλεγχό των παραπάνω εγγράφων, τη σύνταξη της βεβαίωσης και την υπογραφή της από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.
 

Σχετικά Έγγραφα

Letter of Intent of the Host Institution-Πρότυπο ΑΠΘ

Letter of Intent of the Host Institution-Πρότυπο ΑΠΘ

Έγγραφο έγκρισης υποβολής προτάσης - υλοποίησης έργου

Έγγραφο έγκρισης υποβολής προτάσης - υλοποίησης έργου