EL | EN

Ενημέρωση για ετήσιους προϋπολογισμούς έργων του έτους 2021

Ανάρτηση: 10/11/2020

Σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλει προς έγκριση από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων συνολικό Ετήσιο προϋπολογισμό, μέρος του οποίου αποτελεί ο επιμέρους Ετήσιος προϋπολογισμός του κάθε έργου που διαχειρίζεται. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλει προς έγκριση από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων συνολικό Ετήσιο προϋπολογισμό, μέρος του οποίου αποτελεί ο επιμέρους Ετήσιος προϋπολογισμός του κάθε έργου που διαχειρίζεται. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, στις 11/11/2020 ο ΕΛΚΕ θα καταρτίσει ετήσιους προϋπολογισμούς του έτους 2021 για όσα έργα βρίσκονται σε κατάσταση «Αναμονή», «Κίνηση» ή «Λήξη Φυσικού Αντικειμένου» και έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι 01/01/2021. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ετήσιου 2021, είναι η ύπαρξη τόσο εγκεκριμένου ετήσιου για το τρέχον έτος όσο και η ύπαρξη αδιάθετου υπολοίπου. 
 
  • Οι προϋπολογισμοί που θα καταρτιστούν από τον ΕΛΚΕ για το 2021, θα βρίσκονται σε κατάσταση «Αναμονής Έγκρισης» από τις/τους ΕΥ. Οι ΕΥ θα πρέπει να εισέλθουν στο web-resCom έως και 21/11/2020 και να κάνουν «Υποβολή» του ήδη κατατεθειμένου ετήσιου για το 2021 για κάθε έργο ξεχωριστά. Θα υπάρχει δυνατότητα για παρέμβαση/αλλαγή του ετήσιου Π/Υ, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί «Υποβολή» από την/τον ΕΥ, ο προϋπολογισμός του έργου δεν θα ενταχτεί σε αυτόν του ΕΛΚΕ προς έγκριση από το Υπουργείο.
  • Για τα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν μετά τις 11/11/2020 (νέα έργα) ή τα έργα τα οποία είναι σε κατάσταση «Λήξη Οικονομικού Αντικειμένου» και θα ενταχθούν σε κατάσταση «Κίνηση» (κατόπιν παράτασης) μετά τις 11/11/2020 και μέχρι τις 21/11/2020, θα μπορούν οι ΕΥ να υποβάλλουν μόνες/οι τους ετήσιο προϋπολογισμό για το 2021 μέσω web-resCom μέχρι τις 21/11/2020.
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα αιτήματα απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση δαπανών, δεν επηρεάζονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου, αλλά από το υπόλοιπο της κατηγορίας δαπάνης του συνολικού και υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου.