EL | EN

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Διαδικασία έκδοσης απαραίτητων δικαιολογητικών

Ανάρτηση: 19/12/2019

Στις 12 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης  II του Β' κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Για τους δυνητικούς δικαιούχους του ΑΠΘ και για να προχωρήσουμε στην έκδοση των δικαιολογητικών εκ μέρους του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, παρακαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο proposals@rc.auth.gr :
 
1.                  Το Έντυπο Δ0 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (Θα πρέπει να υπογραφεί ηλεκτρονικά)
2.                  Το οριστικό έντυπο υποβολής της πρότασης.  
3.                  Το φύλλο αξιολόγησης της πρότασης και το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για τη συλλογή των δικαιολογητικών.
4.           Την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλ. Σχετικά Αρχεία) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την/τον Επιστημονικά Υπεύθυνη/ο εκ μέρους του ΑΠΘ. 
 
 
Τα δικαιολογητικά που θα παραλάβετε από το τμήμα μας αφορούν τα σημεία 1, 4, και 9 του Παραρτήματος IV «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ», δηλ:
 
1.                    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.
2.                    Φορολογική ενημερότητα
3.                    Βεβαίωση Τεκμηρίωσης της δυνατότητας διαχωρισμού των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων για τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ.
 
 
Επίσης:
 
Για να παραλάβετε το Συμφωνητικό Συνεργασίας, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο (δικαιολογητικό 8 του Παραρτήματος IV «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»), παρακαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο projects@rc.auth.gr το συμφωνημένο μεταξύ των εταίρων κείμενο του Συμφωνητικού Συνεργασίας προκειμένου να προωθηθεί για έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.
 
Μετά τον έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία και την οριστικοποίηση του κειμένου, το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Έναρξης Έργων (Γραφείο 204) για έγκριση από το Επταμελές Όργανο του ΕΛΚΕ και υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο
 
Υπενθυμίζουμε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου, θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 , να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV- Μέρος Β της Αναλυτικής Πρόσκλησης και να υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία. pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB) στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14 – 18, 115 27 Αθήνα, Γραφείο 505 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 17:00, τηλ 213 1300 244. Σημειώνεται ότι έγκυρα θεωρούνται μόνο τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε έντυπη μορφή, ενώ τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλονται επικουρικά. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του περιεχομένου, υπερισχύει η έντυπη μορφή. 
 
Σημειώνεται ότι έγκυρα θεωρούνται μόνο τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε έντυπη μορφή ενώ σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλονται επικουρικά. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο που θα απαριθμεί αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνει με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV- Μέρος Β της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
 
Ο αναφερόμενος στην απόφαση έλεγχος δικαιολογητικών για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία κατάθεσής τους στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και για όσες προτάσεις θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν η σχετική Απόφαση Ένταξης.
 

Σχετικά Έγγραφα

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση